Novinky

14. júna 2021

Hmyzovník Holubyho – klenot medzi klenotmi

Prečo je v logu chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty tajuplná orchidea? Aký je to druh? Pokúsime sa odpovedať na tieto […]
21. apríla 2021

Čistenie potokov.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. ponúkol Správe Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty spoluprácu pri čistení vodných tokov v jej kompetenčnom území. Navrhli […]
14. apríla 2021

Prebiehajú prenosy žiab.

Už tradične ako každý rok sa začali prenosy žiab v kolíznych úsekoch.  Obojživelníky musia často pri svojej rozmonožovacej púti prekročiť […]
14. apríla 2021

Rozkvitnuté poniklece.

Aj vďaka studenej jari ešte stále môžeme v prírode obdivovať stovky jedincov rozkvitnutých poniklecov veľkokvetých (Pulsatilla grandis) Naša správa zatiaľ […]
14. apríla 2021

Bobor vodný – umelec a sochár?

Na prechádzke popri vodných tokoch nájdeme často stopy po pôsobení našeho najväčšieho hlodavca – bobra vodného(Castor fiber).  Svojimi mohutnými rezákmi […]