Pastva v PR Krasín 2021

V roku 2021 pokračuje údržba PR Krasín pomocou pastvy domácich zvierat – kôz a oviec.  Na Krasíne sa v súčasnosti pasú dve stáda v elektrických  ohradníkoch získaných z projektu Life motýle 2015.  Vo väčšom ohradníku je v súčasnosti 18 mladých capkov zapožičaných od ochranárov zo združenia BROZ a v menšom pasie kozičky a ovce súkromný hospodár z Dolnej Súče. Tento rok došlo ku kurióznej situácii, keď štyria capkovia z ochranárskeho stáda utiekli cez ohradník a pridali sa do druhého stáda ku kozičkám a ovciam.  Nevadí, aj tam budú vykonávať svoju prácu, budú obhrýzať výmladky náletových drevín a nahradia tak náročné zásahy pílenia s krovinorezmi.