Čistenie potokov.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. ponúkol Správe Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty spoluprácu pri čistení vodných tokov v jej kompetenčnom území. Navrhli nám, že odpad, ktorý z potokov vyzbierame, SVP š.p. odvezie a s finančným príspevkom spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., v rámci projektu „Nenechajme to plávať“, odpad zlikviduje. Túto ponuku prijímame a pri čistení by sme radi spolupracovali s Vami, s verejnosťou,  ktorej čistota vody a životné prostredie nie sú ľahostajné. Aby sme dodržali obmedzenia v súvislosti s platnými COVID opatreniami, zber odpadu bude prebiehať v individuálnych skupinách resp. bublinách, rodinách, s ktorými chodíte do prírody a spolu trávite voľný čas. Na vyčistenie sme vybrali vodné toky Súčanka, Drietomica, Bošáčka a Vlára. Niektoré z nich sú prírodné pamiatky, alebo územia európskeho významu s vyšším stupňom ochrany a všetky sú v kompetenčnom území Správy CHKO Biele Karpaty. Potoky sú domovom chránených druhov rastlín a živočíchov a sú značne znečistené naplaveným odpadom rôznych kategórií. Veríme, že spoločnými silami dokážeme potoky vyčistiť a pomôcť napraviť škody na životnom prostredí, ktoré sme my ľudia spôsobili.Pre dobrovoľníkov, ktorých ponuka spolupráce zaujala je návod ako postupovať tu:
  • V  spodnej časti textu je mapa potokov, ktoré sú rozdelené po kilometrových úsekoch. Každý úsek je označený kódom a zväčšený je k dispozícii aj v PDF formáte.
  • Každá skupina (bublina) si určí svojho vedúceho. Ten na mail michal.padivy@sopsr.sk odošle  názov svojej skupiny pod ktorým budú zapísaní, telefónny kontakt, kód vybraného úseku, ktorý chcú vyzbierať a dátum kedy úsek vyzbierajú. Pri podobných aktivitách vzniká priestor aj pre rodiny s deťmi a veselý názov skupiny, pod ktorým budete uvedení v tabuľke, si môžete vymyslieť sami.
  • Úseky označené žltou farbou sú znečistené (nevyzbierané). Po vyzbieraní odpadu a nahlásení úseku ako vyčisteného sa farba zmení na zelenú. Podľa farby budeme presne vedieť, ktorý úsek je čistý a ktoré ďalšie úseky je potrebné ešte vyzbierať.
  •  Odpad budeme zberať do igelitových vriec, ktoré spolu s rukavicami máme k dispozícii a po dohode pri prihlasovaní  ich rozdáme.
  •  Po vyzbieraní vybraného úseku poprosím vyhotoviť fotografiu a poslať spolu s kódom znovu na rovnaký mail. Podľa fotografie odhadneme objem vyzbieraného odpadu a dohodneme prepravu zberným vozidlom od SVP š.p. Fotografie môžete posielať aj z priebehu čistenia.
  • Pozor na dlhé úseky, menej je niekedy viac.
  •  Väčšina označených vodných tokov je silné znečistená. Je potrebné s tým počítať v súvislosti s počtom vriec, ale hlavne s prácnosťou pri manipulácii s plnými vrecami k miestam zvozu.
  •  Znečistené sú oba brehy potokov preto je dobré mať vhodnú obuv, v ktorej sa dá potok prebrodiť.
  •  Ak sa vyskytne nejaký problém, kontaktujte nás na čísle 0903 298 241.
  •  V prípade, že sa akcia ukáže ako úspešná a bude záujem pre čistenie ďalších vodných tokov, vieme ich počet rozšíriť.
Všetkým Vám, ktorých ponuka oslovila a spolu so svojimi blízkymi sa chystáte prírode pomôcť a odľahčiť životné prostredie od odpadkov, už teraz patrí veľké ďakujeme.
Opakujeme, že akcia nie je hromadná a dátumy spolu s úsekmi si zapisujte po kontrole v tabuľke s inými skupinami, aby nedochádzalo k stretom dobrovoľníkov nad 6 osôb. Pravidlá platných COVID obmedzení musíme dodržiavať, a práve preto ideme systémom individuálnych  bublín a dátumov. Nie je potrebné ísť po poradí, v akých sú znázornené úseky. Vyberieme si voľný úsek (kontrola v tabuľke), nahlásíme ho na mailový kontakt a s vrecami sa pustíme do práce.

Tabuľka úsekov

Mapky úsekov nájdete pod jednotlivými odkazmi:

 

Bošáčka – jednotlivé úseky

 

Drietomica jednotlivé úseky

 

Súčanka jednotlivé úseky

 

Vlára jednotlivé úseky