Novinky

13. júla 2020

Pracovný ochranársky tábor v PR Nebrová.

Už 29 rokov pomáha Karpatské ochranárske združenie altruistov (KOZA Trenčín) s kosením prírodnej rezervácie Nebrová. Aj napriek využitiu horského traktora […]
26. júna 2020

V Bielych Karpatoch sa stretli botanici z celého Slovenska.

Botanici Štátnej ochrany prírody z celého Slovenska sa v dňoch 16.-18. júna stretli v Bielych Karpatoch na pracovnom terénnom školení k prebiehajúcemu monitoringu európsky významných […]
19. júna 2020

V novom čísle CHÚ Slovenska nechýbajú ani články z Bielych Karpát

Chránené územia Slovenska – štvrťročný odborno-metodický a informačný časopis Štátnej ochrany prírody SR uverejnil v najnovšom čísle aj články pracovníkov […]
5. júna 2020

Najväčšia slovenská orchidea začína kvitnúť.

Vrámci pravidelného monitoringu stavu populácií druhov európskeho významu skontrolovali tento týždeň pracovníci Správy CHKO Biele Karpaty jedinú známu bielokarpatskú lokalitu […]
26. mája 2020

Tephroseris chytený do klietky!

Minulý týždeň sme ohradili kvitnúce jedince našej vzácnej prevzácnejrastliny popolavec dlholistý moravský Tephroseris longifolia ssp.moravica na lokalitách Lysá (21 klietok) […]