Údržba chránených území – kosenie lúk prebieha naplno

Údržba chránených území – kosenie lúk prebieha naplno

Na pomerne veľkej časti chránených území v pôsobnosti CHKO Biele Karpaty je potrebná pravidelná údržba – kosenie. Bez pravidelného kosenia by sa chránené lúky postupne zanikli, premenili by sa na málo hodnostný les tvorený väčšinou pionerskymi drevinami ako sú breza a  osika, v mokrých častiach by dominovala jelša a vŕba.

Aj v tomto roku pracovníci CHKO Biele Karpaty postupne zabezpečujú pokosenie chránených území a následné odstránenie biomasy.  Doteraz prebehli práce v PR Krasín, PR Nebrová, PP Bučkova jama, PP Štefanová, PP Šiflovské, PR Záhradská, PP Cetuna,  PP Žalostiná, PP Malejov, PP Baricovie lúky a PP Borotová.

Práve s hrabaním a odvozom sena v území PP Borotová nám pomáhal 47. skautský zbor Bratislava. Seno bohužiaľ viackrát zmoklo a nebolo už vhodné na kŕmenie. Preto sme ho iba odviezli   z lokality.  Pri kosení lúk chránených území je veľmi potrebné aspoň malú časť plochy nechať nepokosenú. Poďakujú sa nám za to nielen motýle, ale aj muchy, osičky a ďalšie bezstavovce.