Zimné sčítanie vtáctva 2024.

Správa CHKO Biele Karpaty sa začiatkom roka 2024 zapojila do zimného sčítania vodného vtáctva organizovaného občianskym združením SOS/BirdLife Slovensko. V oblasti Stredného Považia je regionálnym koordinátorom zimného sčítania ornitológ Andrej Chudý. Vtáctvo sme sčítavali na rieke Súčanka v dvoch úsekoch (od Hornej Súče po Dolnú Súču a od Dolnej Súče po vtok do Váhu) a na rieke Vlára. Z vodných vtákov sme narazili iba na kačice divé a belušu veľkú. Okrem vodného vtáctva sme pozorovali aj niekoľko iných druhov, napr. hýľa obyčajného, mlynárku dlhochvostú, orieška obyčajného a ďalšie. Taktiež sme sa zapojili do sčítania kormorána veľkého na nocoviskách organizovaného Slovenským rybárskym zväzom. V sobotu 13. januára sme kormorány sčítavali na nocovisku Enkláva Trenčianska Teplá a na nocovisku na Skalke. Hoci sme na oboch nocoviskách kormorány pozorovali, tie tam však v sčítavacom termíne nocovať nezostali a leteli ďalej smerom na juh, pravdepodobne na nocovisko pri Trenčíne. Okrem kormoránov sme na lokalitách oboch nocovísk pozorovali aj ďalšie druhy vodných vtákov, napr. labuť hrbozobú, kačicu divú, lysku čiernu, volavku popolavú a belušu veľkú. Podrobnosti o zimnom sčítaní vodného vtáctva na Slovensku nájdete na nasledovnej webovej adrese: http://vtaky.sk/stranka/95-Zimne-scitanie.html