Prebiehajú prenosy žiab.

Už tradične ako každý rok sa začali prenosy žiab v kolíznych úsekoch.  Obojživelníky musia často pri svojej rozmonožovacej púti prekročiť či rýchlo preskákať frekventované komunikácie.  Na príslušných úsekoch boli vybavené dopravné značky s upozornením na zníženú rýchlosť a popri ceste postavené zábrany z fólie. Za výdatnej pomoci dobrovoľníkov prebiehajú zbery a prenosy najmä ropuchy bradavičnatej Bufo bufo a skokana hnedého Rana temporaria v úsekoch Skalka, Bodovka,  Baračka a Peťovka.