30. novembra 2020

Genofondový sad v Starej Turej má už šesť rokov

Ovocné stromy, ktoré boli dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou bielokarpatskej krajiny, sú hodné našej ochrany, rozširovania a pre svoje nesporné kvality aj […]
27. novembra 2020

Vyšlo nové číslo časopisu Bílé Biele Karpaty č. 2/2020.

Tento unikátny cezhraničný česko – slovenský časopis vychádza už 25 rokov najmä vďaka ZO ČSOP Bílé Karpaty z Veselí nad […]
25. novembra 2020

Skončila sa sezóna pasenia.

S prichádzajúcou zimou sa postupne uzatvárajú menžementové práce v chránených územiach. Skalnaté stráne v PR Krasín a NPR Vršatské Bradlá […]
2. novembra 2020

Výberové konanie na miesto riaditeľa Správy Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v Nemšovej.

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici vypisuje výberové konanie na miesto riaditeľa Správy Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v Nemšovej. […]
2. novembra 2020

Správy chránených krajinných oblastí a národný park hľadajú nového riaditeľa

Štátna ochrana prírody SR vypísala viaceré výberové konania na post riaditeľa správy chránenej krajinnej oblasti a národného parku. Nového šéfa hľadajú […]