Rozkvitnuté hlaváčiky jarné.

V PR Beckovskké Skalice už môžeme pozorovať prvé rozkvitnuté hlaváčiky jarné (Adonis vernalis).

Aj napriek pomerne chladnému marcovému počasiu dokázali hlaváčiky rozkvitnúť na najteplejších častiach rezervácie. Dúfame, že sa im bude aj naďalej dobre dariť a že im v tom pomôže aj nová ohrada pre stádo oviec a kôz.  Tie budú prepásaním udržiavať bezlesie a narušené plochy, čo presne Hlaváčiky jarné potrebujú.  Zvieratá mu pomáhajú odstrániť konkurenciu tráv, ale samotný hlaváčik nechávajú tak, pretože je jedovatý.