Exkurzia Vrbovce – rozkvitnutým Vrbovčianskym chotárom.

Exkurzia Vrbovce – rozkvitnutým Vrbovčianskym chotárom.

Jednu peknú májovú sobotu usporiadalo OZ Pre Prírody v spolupráci s pracovníkmi CHKO Biele Karpaty prírodovednú exkurziu zo zameraním na botaniku a obzvlášť na  kvitnúce orchideje  v južnej časti CHKO Biele Karpaty.
Účastníci mohli na akcii pozorovať  botanicky veľmi hodnotné bielokarpatské lúky.  Potešil nás najmä pomerne hojný výskyt Orchis mascula a Orchis majalis.  Kvitol aj hadomor purpurový, ktorý vonia ako čokoláda.  Vďaka skúseným ornitológom, hlavne Jirkovi Hološkovi  mohli účastníci exkurzie identifikovať podľa hlasu druhy spevavcov.  V odľahlejších častiach PP Bučkova jama sme mohli pozorovať devastačný vplyv pastvy danielej zveri. Na lúkach sú vyšľapané výrazné chodníčky a v lese absolútne chýba podrast mladých stromčekov.  Práve nadmerná pastva lesnej zveri a pomerne výrazné sucho v poslednom desaťročí sú aj dôvodom chýbajúcej pestrejšej vegetácie. Daniel škvrnitý ako selektívny spásač si vyberá hlavne ďatelinoviny a lúky tak prídu predčasne o väčšinu kvetov, pretože tie zvieratá zjedia ako prvé.
Väčšina prítomných sa už teší na letné kosenie v PP Bučkova jama, ktoré prebehne na konci júla a bez ktorého by tento veľmi pekný a vzácny kus prírody prestal existovať.