Novinky

10. decembra 2019

Česko-slovensko-rakúska spolupráca pri záchrane motýlích refúgií.

Posledný novembrový týždeň sa niektorí pracovníci Správy CHKO Biele Karpaty spolu s členmi OZ Pre Prírodu Trenčín vydali do rakúskych Álp […]
5. decembra 2019

Nové hniezdo pre bociana čierneho

Koncom leta spadlo aktívne hniezdo bociana čierneho (Ciconia nigra) v severnej časti Považského Inovca, ktoré monitorujeme v spolupráci s miestnymi členmi dobrovoľnej stráže […]
26. novembra 2019

Jesenná sezóna dobrovoľníckych brigád je ukončená.

Tak ako každý rok, aj v roku 2019 pracovníci Správy CHKO Biele Karpaty zorganizovali pre dobrovoľníkov víkendové ochranárske brigády. Počas […]
28. októbra 2019

Dlhoročnú ochranársku prácu dobrovoľníkov v Bielych Karpatoch ocenil minister životného prostredia.

Pri príležitosti oslavy 100. výročia štátnej ochrany prírody ocenil podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László Sólymos dňa […]
22. októbra 2019

Aktivity mimovládnych organizácii v CHKO Biele Karpaty.

Aj túto jeseň pomáhajú dobrovoľníci z mimovládnych organizácii KOZA a Pre Prírodu udržiavať chránené územia v pôsobnosti CHKO v optimálnom […]