Vyšlo nové číslo časopisu Bílé Biele Karpaty č. 2/2020.

Vyšlo nové číslo časopisu Bílé Biele Karpaty č. 2/2020.

Tento unikátny cezhraničný česko – slovenský časopis vychádza už 25 rokov najmä vďaka ZO ČSOP Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou. Správa CHKO Biele Karpaty do časopisu pravidelne prispieva či koordinuje príspevky za slovenskústranu. Nové číslo je venované napr. 40. výročiu vyhlásenia CHKO Bílé Karpaty, roku orchideí, slamienkárovi z Vrboviec či muštovaniu v Hostětíne. Nájdete tam i rozprávku a kvíz, kde možno vyhrať peknú cenu.

Časopis je dostupný na Správe CHKO Biele Karpaty v Nemšovej a v bioobchode Malý princ na Mierovom námestí v Trenčíne. Dá sa aj predplatiť. Podrobnosti a staršie čísla nájdete tu:

http://csop.bilekarpaty.cz/vychova-a-osveta/casopis-bile-biele-karpaty/m23