Správy chránených krajinných oblastí a národný park hľadajú nového riaditeľa

Správy chránených krajinných oblastí a národný park hľadajú nového riaditeľa

Štátna ochrana prírody SR vypísala viaceré výberové konania na post riaditeľa správy chránenej krajinnej oblasti a národného parku. Nového šéfa hľadajú v Bielych Karpatoch, Poloninách a na Vihorlate.

Na všetkých troch správach bolo dočasné zastupujúce vedenie, a preto sú na tieto pozície vyhlásené nové výberové konania.

Záujemcovia o tieto pozície musia, okrem iného, vypracovať aj koncept riadenia a rozvoja danej chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku. Termín prihlasovania do výberového konania je do 15. novembra 2020. „Verím, že sa nám podarí nájsť vhodných kandidátov, ktorí budú mať úprimný záujem o ochranu prírody a túto prácu budú považovať za výzvu,“ uviedol generálny riaditeľ ŠOP Dušan Karaska, ktorý verí, že sa do výberových konaní zapojí čo najviac kandidátov.

Náplň práce, ako aj kompletné požiadavky na kandidáta sú uvedené v jednotlivých pracovných ponukách.

 

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie