Skončila sa sezóna pasenia.

S prichádzajúcou zimou sa postupne uzatvárajú menžementové práce v chránených územiach. Skalnaté stráne v PR Krasín a NPR Vršatské Bradlá udržiavame v dobrom stave bez náletov drevín aj  pomocou pastvy kôz.  Kozy máme zapožičané od BROZ – Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia. V týchto dňoch zase nastal čas, keď sa kozy musia vrátiť zimovať do teplej maštale. Presun zvierat nie je jednoduchý, zohnať stádo do prepravného vozíka pomáhal aj cvičený psík.