Novinky

26. júna 2020

V Bielych Karpatoch sa stretli botanici z celého Slovenska.

Botanici Štátnej ochrany prírody z celého Slovenska sa v dňoch 16.-18. júna stretli v Bielych Karpatoch na pracovnom terénnom školení k prebiehajúcemu monitoringu európsky významných […]
19. júna 2020

V novom čísle CHÚ Slovenska nechýbajú ani články z Bielych Karpát

Chránené územia Slovenska – štvrťročný odborno-metodický a informačný časopis Štátnej ochrany prírody SR uverejnil v najnovšom čísle aj články pracovníkov […]
5. júna 2020

Najväčšia slovenská orchidea začína kvitnúť.

Vrámci pravidelného monitoringu stavu populácií druhov európskeho významu skontrolovali tento týždeň pracovníci Správy CHKO Biele Karpaty jedinú známu bielokarpatskú lokalitu […]
26. mája 2020

Tephroseris chytený do klietky!

Minulý týždeň sme ohradili kvitnúce jedince našej vzácnej prevzácnejrastliny popolavec dlholistý moravský Tephroseris longifolia ssp.moravica na lokalitách Lysá (21 klietok) […]
18. mája 2020

Pastva v ÚEV Stehlíkovské.

V ÚEV Stehlíkovské pokračuje pastva ako spôsob údržby aj tento rok.  Existujú ci ohradník sme nadpojili a ohradili raz takú […]