Sú hady v CHKO Biele karpaty nebezpečné?

Sú hady v CHKO Biele karpaty nebezpečné?

Odpoveď je veľmi jednoduchá, nie sú.  Na našu pohotovostnú linku, ktorá má slúžiť hlavne na záchranu vzácnejších zranených živočíchov veľmi často volávajú ľudia s tým, že na záhrade u nich vonku je had a je potrebné ho odchytiť a preniesť do prírody.
Predovšetkým je pre ukľudnenie turistov, chatárov a záhradkárov je dobré vedieť, že jediný jedovatý had žijúci na Slovensku vretenica obyčajná sa na území CHKO Biele karpaty nevyskytuje.  V absolútnej väčšine sa stretávame s pomerne plachou aj keď rozmerovo veľkou užovkou stromovou.
Pri stretnutí s ňou nemusíme mať naozaj žiadne obavy, pretože pri vyrušení má maximálnu snahu sa odplaziť mimo rušného miesta. Ak náhodou aj na ňu stúpime, má  iba veľmi slabé zuby takže nám naozaj nemôže ublížiť. Snáď iba v prípade, že pri neopatrnej manipulácii sa zakusne do ruky je potrebné zachovať rozvahu a rukou nesmieme prudko myknúť.  Užovka sa za chvíľu sama pustí a v prípade že sa mykneme môžeme viac ublížiť nielen sebe ale aj jej.
Ak nájdeme hada na záhrade, netreba prepadať panike, pretože ide väčšinou o dočasnú návštevu.  V žiadnom prípade sa nepokúšajte hada usmrtiť.  Predovšetkým sú všetky hady na Slovensku chránené a této počínanie sa môže stať podľa škody – spoločenskej hodnoty až trestným činom.  Potom sú to živé tvory, ktoré v podstatnej miere z našej prírody z rôznych príčin ubúdajú s stávajú sa stále vzácnejšími.  Okrem užovky stromovej, ktorú vidíme ešte pomerne často môžeme stretnúť aj slepúcha lámavého, ktorý je vlastne jašterica s veľmi zakrpatenými nohami.  Zriedkavejšie stretneme užovku hladkú, ktorá je najčastejšie zamieňaná s vretenicou nielen kvôli podobnému  sfarbeniu, ale aj pre jej obranný postoj  ktorý zaujme podobne ako vretenica stočená do klbka.  Pri vodných plochách zase najčastejšie vidíme užovky obyčajné, poznáme ich podľa charakteristických žltých mesiačikov za hlavou.  Občas, veľmi vzácne uvidíme  pri vode aj zriedkavú užovku podplamatú, ktorá sa živí takmer výlučne rybami a vodnými živočíchmi.
i.