Ťah obojživelníkov už prebieha naplno.

Ťah obojživelníkov už prebieha naplno.

Už tradične ako každý rok sa začali prenosy žiab v kolíznych úsekoch.  Obojživelníky musia často pri svojej rozmonožovacej púti prekročiť či rýchlo preskákať frekventované komunikácie.  Na príslušných úsekoch boli vybavené dopravné značky s upozornením na zníženú rýchlosť a popri ceste postavené zábrany z fólie. Za výdatnej pomoci dobrovoľníkov prebiehajú zbery a prenosy najmä ropuchy bradavičnatej Bufo bufo a skokana hnedého Rana temporaria v úsekoch Skalka, Bodovka,  Baračka a Peťovka.

Tento rok sme inštalovali nové fólie s úplne novým systémom uchytenia aj podopierania. Oproti starému systému  majú výhodu, že sa stavajú oveľa rýchlejšie ako tie staré a že nie je nutné kopanie ryhy na zamedzenie podliezania žiab popod fóliu. Dúfame, že zábrany pomôžu zamedziť zbytočným úmrtiam žiab pri nebezpečnom prechode cez frekventované komunikácie.