Na strednom Považí 35 mladých bocianov v týchto dňoch opúšťa svoje rodné hniezda

Na strednom Považí 35 mladých bocianov v týchto dňoch opúšťa svoje rodné hniezda

 

V Hornom Srní, Nemšovej, Kľúčovom, Svinnej, Opatovej, Opatovciach, Chocholnej Velčiciach, Bošáci, Kočovciach a v Považanoch pravidelne hniezdia bociany biele, pričom využívajú aj stĺpy elektrického vedenia. Ohliadnutie za júnovým krúžkovaním mláďat bocianov na hniezdach v týchto obciach nám zaslal Lukáš Skurka zo Západoslovenskej distribučnej. Ústretový prístup ZSD vysoko oceňujeme – a ďakujeme!
Západoslovenská distribučná a.s. (ďalej ZSD) spolu s Romanom Slobodníkom z Ochrany dravcov na Slovensku zrealizovali v júni obhliadku hniezd bocianov bielych v okresoch Nové Mesto nad Váhom a Trenčín. Dôvodom bolo jednak značenie mláďat špecifickými krúžkami, ako aj identifikácia stavu prípadných nebezpečných hniezd a návrh riešenia v spolupráci s tímom environmentu ZSD. V neposlednom rade fyzickou obhliadkou hniezd a mláďat vieme zistiť aj prípadne zamotanie mláďat do rôznych špagátov. Posledný aspekt sme, chvalabohu, riešiť tento rok nemuseli.
Na dvanástich hniezdach nachádzajúcich sa na podperných bodoch NN vedenia sme spolu zaznamenali 35 mláďat (priemer 2,92 mláďaťa na hniezdiaci pár), z toho 33 sme okrúžkovali. Dve mláďatá v Nemšovej boli na okrúžkovanie veľmi malé (cca 10 dňové). Na hniezdach sme zistili 2×1, 3×2, 3×3, 2×4 a 2×5 mláďat. Päť mláďat sme označili na hniezdach v obciach Horné Srnie a Nemšová, časť Kľúčové.
V nasledujúcom období budeme netrpezlivo čakať, či a odkiaľ prídu informácie či už v z migrácie bociana bieleho, alebo to budú údaje, kde sa označené bociany rozhodli zotrvať, či o niekoľko rokov zahniezdiť (tzv. filopatria). Aktuálne používané krúžky majú výhodu, že ich dokážeme identifikovať aj na pomerne veľkú vzdialenosť a nie sme odkázaní iba na nálezy označených uhynutých jedincov.
Na tomto mieste by som sa chcel veľmi pekne poďakovať ZSD za zabezpečenie vysokozdvižnej plošiny s obsluhou a predbežný monitoring obsadených hniezd, najmä špecialistovi správy energetických zariadení ZSD Jaroslavovi Šimkovi, Lukášovi Skurkovi z tímu environmentu ZSD a taktiež Štátnej ochrane prírody SR, konkrétne zoologičke Soni Michalčíkovej.
Lukáš Skurka