Bobor vodný – umelec a sochár?

Na prechádzke popri vodných tokoch nájdeme často stopy po pôsobení našeho najväčšieho hlodavca – bobra vodného(Castor fiber).  Svojimi mohutnými rezákmi je schopný  doslova vyrúbať stromy aj značného priemeru. Takéto skoro umelecké dielo vytvoril  v starom koryte  Váhu v Trenčíne.   Zhodené stromy mu slúžia ako potrava, iba tak sa vie dostať aj ku tenším konárom.  Zatiaľ  pôsobenie bobrov v Trenčíne a okolí nemá devastačný charakter.  Bobry sa väčšinou uspokoja aj s menšími náletovými drevinami okolo toku.  Zhodené veľké stromy ako vidíme na obrázku sú skôr výnimkou.