Kriminálna polícia vyšetruje usmrtenie kaviek

Kriminálna polícia vyšetruje usmrtenie kaviek

V lete sme otvorili hniezdo kaviek tmavých, ktoré bolo počas hniezdnej doby opravármi fasád zafúkané montážnou penou a uzavreté vetracou mriežkou. Vtedy sme našli v dutine uhynuté jedno mláďa natlačené tesne na mriežke. Uhynulo zrejme počas márnej snahy dostať sa von.

V stredu 9. decembra sme sa vrátili na miesto a v spolupráci s Odborom Kriminálnej Polície a Hasičským a Záchranným Zborom SR sme podrobnejšie prehliadli dutinu a zaistili ostatky ďalších troch uhynutých juvenilných jedincov. Mladé kavky boli rovnako zalepené polyuretánovou penou a uhynuli v dôsledku vyhladovania a dehydratácie. Takto sa mohli trápiť niekoľko dní.

Spoločenská hodnota jedinca kavky tmavej je 920€, teda po súčte hodnôt došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu. Realizátorovi, ale aj objednávateľovi opravy fasády v hniezdnom období hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. Pri predchádzaní podobným prípadom stačí osloviť Štátnu ochranu prírody SR v kompetenčnom území. Tá zabezpečí odbornú obhliadku a po bezpečnom vyhniezdení jedincov uzatvorí hniezdnu dutinu tak, aby nebolo možné v nej naďalej hniezdiť.

Kavkám síce vyšetrovanie už život nevráti, ale bezohľadnosť a nedodržiavanie zákona  nesmie byť súčasťou života v našej spoločnosti. Je pozitívne že orgány činné v trestnom konaní robia dobre svoju prácu a majú záujem objasňovať trestné činy aj na úseku ochrany prírody a krajiny.

Spojením verejnosti s organizáciou ochrany prírody môžeme podobným prípadom predchádzať.

 

Michal Pádivý, Soňa Štefaniková

Dutina s uzavretým hniezdom sa nachádzala na piatom poschodí.

S pomocou plošiny hasičského a záchranného zboru v Trenčíne sme mohli dôkladnejšie skontrolovať dutinu.

V zničenom hniezde sme našli ďalšie tri mláďatá.

Štyri mladé jedince kavky tmavej uhynuli v dôsledku dehydratácie a vyhladovania.