S OCHRANÁRMI DOLU VODOU.

V dňoch 30.7.-2.8. prebehol ďalší ročník splavu časti stredného toku Váhu pod názvom “S ochranármi dolu vodou”, ktorý už piaty rok organizujeme v spolupráci s Občianskym združením Pre Prírodu. Tentokrát sme splavovali úsek medzi Dubnicou n.V. a Piešťanmi, ale poniektorí z účastníkov stihli popri pozorovaní prírody v okolí rieky Váh odbehnúť aj na hrad Tematín. Od odborníka na motýle (Ľubo Víťaz, ďakujeme za pútavé rozprávanie) sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o motýľoch, dôvodoch ich čoraz väčšieho ohrozenia, ale aj o komplikovanosti ich ochrany a správneho manažmentu. Teší nás, že popri zábave a oddychu sme stihli, tak ako každý rok, aj čo to pomôcť prírode. V druhý deň splavu sme v Prírodnej rezervácii Beckovské Skalice vyhrabali pokosenú biomasu, aby tu mohli vzácne druhy motýľov ďalej prosperovať. V sobotu sme zase stihli v Tematínskych kopcoch, v rámci jednodňovej zastávky pri obci Lúka, odstrániť nepôvodné borovice čierne,  ktoré sa šírili v ploche bezlesia (vypílené boli už cez zimu). Tým sme zabezpečili, že táto lokalita aj naďalej ostane plochou s výnimočnou biodiverzitou a náleziskom mnohých vzácnych druhov rastlín a živočíchov.

Všetkým účastníkom splavu ďakujeme za pomoc a veríme, že sa v tomto roku ešte stretneme na ďalších ochranárskych brigádach organizovaných v spolupráci s O.z. Pre Prírodu alebo KOZA Trenčín