Jesenná sezóna dobrovoľníckych brigád je ukončená.

Jesenná sezóna dobrovoľníckych brigád je ukončená.

Tak ako každý rok, aj v roku 2019 pracovníci Správy CHKO Biele Karpaty zorganizovali pre dobrovoľníkov víkendové ochranárske brigády. Počas nich sa vykonávali práce venované starostlivosti nielen o maloplošné chránené územia, ale aj o iné vzácne lokality (genofondový sad ovocných drevín, penovcové prameniská), alebo boli venované priamo ochrane vzácnych druhov rastlín či živočíchov. Po pomalšom septembrovom začiatku sme sa v októbri a novembri rozbehli, takže “naši” dobrovoľníci z občianskych združení KOZA, Pre Prírodu, GenoFond alebo dobrovoľní členovia Stráže prírody, si mohli neraz vybrať aj z viacerých akcií uskutočnených počas jedného víkendu.

Príkladom sú posledné týždne. Víkend 25.-27.10. sme pracovali v Parku pri Váhu, kde sme sa starali o nedávno založené vŕbové arborétum, iní kolegovia v Prírodnej pamiatke Kurinov vrch odstraňovali nálet z okraja lúky a ďalší chytali motorkárov jazdiacich bez povolenia po našej CHKO. Po sviatočnom víkende nasledoval víkend 8.-10.11., kedy sme na lokalite s výskytom vzácnych druhov motýľov pod Strážovom kolegom z CHKO Strážovské vrchy pomáhali odstrániť borovice z borievkovej stráne, a v území s našou pôsobnosťou sme odstránili biomasu z penovcového prameniska v Prírodnej rezervácii Omšenská Baba a nálet krovia z penovcového prameniska v území európskeho významu Baské. Počas ďalšieho víkendu jednotliví pracovníci Správy CHKO ošetrovali a dosádzali ovocné stromy pri Starej Turej v genofondovom sade starých ovocných sort jabloní a hrušiek, odstraňovali nálet krovia v Prírodnej pamiatke Borotová, iní z nás s prispením dobrovoľníkov opravovali padnuté hniezdo bociana čierneho pri Selci. Jesenná sezóna tentokrát trvala do 23.11., kedy sa uskutočnila pravdepodobne posledná brigáda, tentokrát v Prírodnej rezervácii Kobela. Tu sme za pomoci členov dobrovoľnej stráže prírody odstránili náletové krovie a dreviny rastúce popri stene opusteného kameňolomu.

Nedávno som čítal vyjadrenie zápasníka bojových športov MMA, že trénuje najviac cez víkend, lebo cez týždeň sa borí s organizovaním a vedením svojej posilňovne. Niekedy mám pocit, že my ochranári zdieľame podobný osud. Cez týždeň venujeme množstvo času administratíve a cez víkend sa venujeme, spolu s našimi dobrovoľníkmi, tomu, k čomu sme určení, ochrane prírody…

Nuž, tak dovidenia v sezóne 2020!

P.S. Ešte raz ďakujeme našim dobrovoľným členom Stráže prírody a dobrovoľníkom z vyššie spomenutých občianskych združení (i priateľom zo ZO ČSOP Jaro Jaroměř z Hradca Králové) za tohtoročnú pomoc!

 

Matúš Ďurček