odstraňovanie náletu z penovcového prameniska v SKUEV Baské