Víkendová brigáda v ovocnom sade

V spolupráci s Občianskym združením Pre Prírodu sa 10. 11. 2018 uskutočnila posledná tohtoročná víkendová brigáda. Tentokrát sme sa stretli v genofondovom ovocnom sade na Súši pri Starej Turej,  ktorý slúži na záchranu a zachovanie starých ovocných odrôd jabloní a hrušiek z oblasti Biele Karpaty. Zväčšili sme a spevnili oplôtky s pletivom pri vysadených hruškách a ochránili sme ich tým proti ohryzeniu lesnou zverou

Práce bolo toľko, že sme akosi pozabudli robiť fotodokumentáciu, preto iba pár záberov.

Po štyroch rokoch od výsadby sme zaznamenali aj prvú úrodu (dve jablká na odrode Kanadská reneta) aj úhyn niekoľkých stromčekov (hrušky odrôd Kongresovka, Drouardova, Konferencia, Hardyho, Madam Verté, Dekanka Robertova a jablone odrôd Cár Alexander, Kardinál pásikavý a Červené tvrdé). Dosadenie stromčekov pripravíme v roku 2019, keďže sadenice ešte musia dorásť v škôlke.