V novom čísle CHÚ Slovenska nechýbajú ani články z Bielych Karpát

V novom čísle CHÚ Slovenska nechýbajú ani články z Bielych Karpát

Chránené územia Slovenska – štvrťročný odborno-metodický a informačný časopis Štátnej ochrany prírody SR uverejnil v najnovšom čísle aj články pracovníkov SCHKO Biele Karpaty Mgr. Dušan Šáchu, PhD. a RNDr. Kataríny Rajcovej.  Časopis je k dispozícii na stihnutie a prečítanie na adrese http://www.sopsr.sk/publikacie/chus/chus94_final2.pdf , celý archív starších čísiel si môžete prečítať tu:  http://www.sopsr.sk/web/?cl=52