Súťaž „Čo priletí na kŕmidlo?“

Súťaž „Čo priletí na kŕmidlo?“

Súťaž je určená pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl v územnej pôsobnosti CHKO Biele Karpaty v kategóriách:

– výtvarné dielo (1.stupeň)- kresba alebo maľba

– literárne dielo (2. stupeň)–  poézia alebo próza v rozsahu jedna, maximálne dve A4 doplnená o vlastnú fotografiu alebo kresbu

na tému: kedy, ako a čím je možné vtáky prikrmovať a aké druhy môžeme na kŕmidlách v meste alebo v obci pozorovať.

Kam a dokedy

Diela zasielajte do 28.2.2019 elektronicky vo formáte .doc alebo .pdf na email: katarína.devanova@sopsr.sk alebo poštou na adresu: Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

Maximálna veľkosť elektronickej verzie je  5 Mb.

Každé súťažné dielo označte celým menom žiaka, triedou, adresou školy a pripojte kontaktné údaje na zodpovedného učiteľa.

Výsledky budú zverejnené 15. 3. 2019 na webovej stránke Správy CHKO Biele Karpaty. Každého výhercu navštívime priamo v jeho škole, kde odovzdáme aj ceny.

Ceny:

Ocenení budú 3 žiaci v každej kategórii, ktorí získajú vecné ceny.

Vyberieme a oceníme aj 2 školy, ktoré získajú  sadu búdok pre vtáky a netopiere spolu s plagátom o prikrmovaní vtákov, tematickú prednášku / exkurziu.

Inšpirácia a základné informácie napríklad tu (len na mail?):

http://www.sopsr.sk/web/?cl=20415

https://www.dravce.sk/web/index.php/sk/infopanel/tlacove-spravy/r-2016/1208-zimne-prikrmovanie-vtactva-tipy-a-triky

Súťaž kŕmidlá-plagát