Študenti pomohli pri údržbe PR Beckovské Skalice.

Študenti pomohli pri údržbe PR Beckovské Skalice.

Dňa 10. 9. 2018 sme sprevádzali skupinu študentov s pedagógmi po trase náučného chodníka v PR Beckovské Skalice. Videli sme krásne motýle, obdivovali modlivky i nádherný výhľad na kus Považského Podolia a ústie Bošáckej doliny. Po exkurzii sme nachystali prácu a veľmi pekne ďakujeme študentom i pedagógom, že nám pomohli vyťahať popílené krovie. Vytvorili sme znovu kúsok plochy, kde budú môcť naďalej rásť krásne orchidey – vstavače trojzubé a vojenské, hlaváčiky jarné a lietať vzácne motýle.

Katarína Devánová, Michal Pádivý, Viliam Maslo