Spoločná akcia CHKO Záhorie a CHKO Biele Karpaty

Spoločná akcia CHKO Záhorie a CHKO Biele Karpaty

Pri mapovaní vegatácie pred 20 rokmi zablúdili botanici z CHKO Bílé Karpaty aj kúsok za štátnu hranicu, kde našli na lokalite vedľa vodnej nádrže Mlynky pomerne bohatú populáciu vstavača obyčajného (Orchis morio).  Pri opätovnej  návšteve lokality  v roku 2019 zistili intenzívne sukcesné zmeny, a hroziaci zánik lokality.

Vďaka upozorneniu pracovníkov CHKO Bílé Karpaty sme usporiadali spoločnú brigádu, vďaka ktorej bolo územie čiastočne vyčistené, kríky náletových drevín odstránené a väčšia  časť lokality znovu pripomína lúku.  Musíme dúfať, že zásah neprišiel neskoro a vstavače obyčajné znovu  rozkvitnú v plnej kráse.  Dôležité bude lúčku ďalej  udržiavať kosením a odstraňovaním výmladkov tak aby znovu nezarástla kríkmi.  O to sa postarajú pracovníci CHKO Záhorie, územie patrí do ich pôsobnosti.  Akcia prebehla vo výbornej atmosfére, bol krásny januárový deň a prekvapila nás aj snehová pokrývka, pretože inak sú celé Biele Karpaty  momentálne bez snehu.