Silvestrovské ohňostroje – výzva prevádzkovateľom horských chát a hotelov ako aj všetkým slušným ľuďom.

Silvestrovské ohňostroje – výzva prevádzkovateľom horských chát a hotelov ako aj všetkým slušným ľuďom.

Vyzývame prevádzkovateľov horských chát a hotelov v priestore CHKO Biele Karpaty a v celom okrese Nové Město nad Váhom a Trenčín, aby neorganizovali společné ohňostroje a v maximálnej možnej miere zabránili používaniu pyrotechniky hosťami počas silvestrovskej noci 2018. Ohňostroje a iné zvukové efekty spôsobujú u voľne žijúcich zvierat v ťažkom zimnom období stres a zbytočné energetické straty, ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť až k ich úhynu. Rušenie môže negatívne ovplyvniť nielen domáce a poľovné druhy, ale aj zákonom chránené druhy , čím by došlo k porušeniu Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Skúste inak využiť výhody prírodného prostredia, ktoré ponúka Vaše zariadenie. Nepretekajte sa s hlučnou zábavou, ktorú si ľudia nájdu v každom podniku na dedine či v meste. Vy máte to čo iní nemajú. Ponúknite prežitie Silvestra s touto výnimočnosťou! Skúste vyzvať hostí v poslednej minúte roka o absolútne ticho, alebo len tiché odpočítavanie posledných sekúnd. A na účet podniku im venujte trebárs obyčajné prskavky. Verte že štrnganie pohárov v polnočnom tichu chaty alebo pri nej, v obklopení spiacej zimnej prírody, bude pre hostí oveľa originálnejší zážitok ako vybuchujúci ohňostroj, ktorý zažili (a určite väčší) v každom meste na Slovensku…

Výzva sa týka všetkých slušných ľudí,  zvážte prosím použitie pyrotechniky, nech už oslavujete Silvester kdekoľvek a porozmýšľajte o tom, že vaša radosť môže znamenať aj smrť alebo vážne zranenie zvierat. Medzi citlivé   druhy ohrozené výbuchmi pyrotechniky v mestách patria   najmä labute. Vyplašená labuť  vzlietne a môže naraziť do prekážky, čo  pri  jej pomerne veľkej hmotmosti   má  často tragické následky.