Sezóna kosenia zahájená.

Pre zachovanie vzácnych orchideových lúk je dôležité ich pravidelné kosenie . Ak sa prestanú kosiť, zarastú náletovými drevinami a postupne sa z nich stane les. Tento rok sme začali s pokosením časti PR Krasín a PP Včelíny. Dôležité je ponechať aspoň malú časť lúky nepokosenú, aby mal kde prežiť hmyz a drobné bezstavovce.  Dôvodom súčasného masívneho úbytku hmyzu sú hlavne nesprávne postupy v poľnohospodárskej veľkovýrobe, jednak zarastanie malých lúčok a príliš rýchle a dôkladné pokosenie veľkých družstevných blokov.