Rozlúčka s kolegom.

Za veľmi príjemného a slnečného počasia pracovníci CHKO vykonali údržbu jednej z najcennejších rezervácií v Bielych Karpatoch PP Brezovská dolina.  Napriek neskorému októbrovému termínu počasie ešte ukázalo svoju prívetivú tvár.  Pokosená tráva bola suchá a nebol problém ju pohrabať a vyhodiť na okraje plochy.  Zároveň to bola žiaľ  aj pracovná rozlúčka s našim kolegom Branislavom Geregom, pracovníkom pre envirovýchovu. Ďakujeme mu za všetko, čo pre naše pracovisko aj pre Biele Karpaty urobil a  želáme mu na novom pôsobisku  CHKO  Horná Orava veľa úspechov.