Program dobrovoľníckych akcií v Bielych Karpatoch.

Program dobrovoľníckych akcií v Bielych Karpatoch.

OZ Pre prírodu a Karpatské ochranárske združenie altruistov usporiadajú v spolupráci s S CHKO Biele Karpaty v roku 2019  niekoľko brigád, ktorými chcú praktickou formou  prispieť k ochrane prírody.