Pracovný tábor v PP Bučkova jama.

Koncom mesiaca júl OZ KOZA v spolupráci so Správou CHKO Biele Karpaty usporiadalo tradičný kosecký tábor v PP Bučkova jama. Asi 20 mladých nadšených dobrovoľných ochranárov pomáhalo pri údržbe PP Bučkova jama, PP Štefanová, PP Šifflovské, a PP Žalostiná.  Okrem tradičného hrabania sena a nakladania balíkov si účastníci tábora mohli vyskúšať ručné kosenie a nakúvanie kôs.