Pracovný ochranársky tábor v PR Nebrová.

Pracovný ochranársky tábor v PR Nebrová.

Už 29 rokov pomáha Karpatské ochranárske združenie altruistov (KOZA Trenčín) s kosením prírodnej rezervácie Nebrová. Aj napriek využitiu horského traktora zaobstaraného Správou CHKO Biele Karpaty v roku 2015 vrámci projektu LIFE Motýle potrebuje toto hrboľaté zosuvné územie kusisko ručnej práce, ak chceme pred zarastením a degradáciou zachrániť aj horšie dostupné a podmáčané časti. V dňoch 10.7. – 18.7. privítame účastníkov ďalšieho ročníka pracovného ochranárskeho tábora na tejto lokalite. Veľká časť plochy už čaká pokosená, k slovu však prídu aj ručné kosy.
Srdečne vás pozývame zúčastniť sa! Je potrebné priniesť si základné tábornícke vybavenie, vlastnú karimatku, spacák, misku, lyžicu, teplejšie oblečenie na chladné večery a obuv vhodnú aj do mokrej trávy. Ubytovanie je zabezpečené vo vojenskom stane, strava z poľnej kuchyne. Tešíme sa na vás!
Video pre predstavu o akcii: https://www.youtube.com/watch?v=iw4t8_xkx7U
Privítame, ak sa vopred prihlásite na tel. čísle 0911 011 364. Účastníkom, ktorí odpracujú aspoň tri dni, preplácame cestovné – je treba odložiť si cestovné lístky.