Popolavec dlholistý moravský a jeho praktická ochrana alebo Ako sme nenechali zožrať endemit.

Popolavec dlholistý moravský a jeho praktická ochrana alebo Ako sme nenechali zožrať endemit.

Popolavec dlholistý moravský je vzácna, kriticky ohrozená rastlina z čeľade astrovité. Je endemitom západných Karpát, vyskytuje sa iba na niekoľkých lokalitách v SR (Biele Karpaty, Strážovské vrchy, Vtáčnik, Tríbeč) a piatich lokalitách na českej strane v CHKO Bílé Karpaty.

Ako ekotonový druh vyhľadáva polozatienené stanovištia, lesné lemy, krovinaté stráne, mezofilné lúky s hlbšou pôdou s vyrovnaným vodným režimom. Dlhotrvajúce sucho nepraje klíčeniu semien a mladým rastlinám. Lokality vyžadujú činnosť človeka, ktorá je tak akurát. Pravidelné kosenie, občasné preriedenie krovia, extenzívna pastva. V pôsobnosti Správy CHKO Biele Karpaty sú lokality Lysá na Vršatci a v Omšení, kde aj napriek pravidelnej starostlivosti počty jedincov klesajú. Jedným z faktorov, ktoré k poklesu prispievajú, môže byť aj poškodzovanie živočíchmi. Kvitnúce byle sú často odhryznuté lesnou zverou (jelene, daniele) alebo ožraté od slimákov. Slimáky dokážu zničiť aj semenáčiky rastliny. Odkvitajúce úbory často vyžiera húsenica motýľa Phycitodes albatela.

Aby sme zabránili odhryznutiu bylí jeleňou zverou, inštalovali sme v máji 2019 na 28 kvitnúcich jedincov jednoduché drôtené klietky. Všetky ohradené rastliny tak mohli vykvitnúť a priniesť plody. Okolie klietok sme vyhrabali železnými hrabľami, aby bola odstránená starina a jemne narušená pôda. Semená po dopade na takú narušenú, nie však úplne obnaženú pôdu, môžu ľahšie klíčiť a dať vzniknúť novým rastlinám, ktoré posilnia populáciu.

Okrem toho budeme pokračovať v pravidelnom mozaikovitom kosení a prerieďovaní zapojených porastov liesok na lokalite Lysá v jesennom termíne aj kosení lokality v Omšení.

Katarína Rajcová