Počas leta prebieha v CHKO Biele Karpaty údržba maloplošných chránených území.

Počas leta prebieha v CHKO Biele Karpaty údržba maloplošných chránených území.

Po ukončení pracovného ochranárskeho tábora Bučkova jama  sme začali s kosením viacerých maloplošných chránených území v okolí Trenčína. Veľmi pekná je lokalita PP Kurinov vrch nad dedinou Adamovské Kochanovce.  Na obrázku vidíme aj nepokosené plochy ponechané na rozmnožovanie hmyzu a bezstavovcov. Snažíme sa aspoň malým dielom zabrániť trendu úbytku včiel, motýľov a ďaľšieho hmyzu.