Oplotenie mokradí – opatrenia proti premnoženej danielej zveri.

Oplotenie mokradí – opatrenia proti premnoženej danielej zveri.

V západnej časti CHKO Biele Karpaty evidujeme veľmi silné premnoženie danielej zveri.  Premnožená zver spôsobuje veľké škody poľnohospodárom, lesníkom aj obyčajným ľuďom žijúcich na kopaniciach.  Následky vysokých stavov zveri sa prejavujú aj v najprísnejšie chránených územiach.  Úplne najviac  trpia močiarne časti rezervácii, ktoré sú ťažko poškodené zošľapom a eutrofizáciou trusom zvierat. Na základe skúseností z moravskej strany CHKO Bílé Karpaty sme sa rozhodli k provizórnemu vyploteniu mokradí a tým zabrániť poškodeniu a degradácii cenných penovcových močiarov v západnej časti CHKO Biele Karpaty. Vyplotené boli zatiaľ močiare PP Šiflovské a PP Žalostiná