Nové hniezdo pre bociana čierneho

Nové hniezdo pre bociana čierneho

Koncom leta spadlo aktívne hniezdo bociana čierneho (Ciconia nigra) v severnej časti Považského Inovca, ktoré monitorujeme v spolupráci s miestnymi členmi dobrovoľnej stráže prírody už tretí rok. Príčinou boli pravdepodobne silné dažde a vietor, ktoré sa v tom čase prehnali územím. Vodou nasiaknutý hniezdny materiál bol zrejme priveľkou záťažou pre konáre, resp. nahnuté kmene, ktoré hniezdo držali vo výške a sila vetra k pádu len pomohla. Našťastie v tom čase už boli mláďatá vzletné a nedošlo k ich zraneniu alebo úhynu.

Koncom roka 2017 sme sa dohodli  s miestnym lesným hospodárom na vytvorení ochrannej zóny okolo hniezda, ktorá upravuje hospodárenie v lese v jeho blízkom okolí tak, aby nedochádzalo k rušeniu a ohrozovaniu chráneného druhu počas hniedzdenia alebo ku zmenám v biotope, ktoré by hniezdiaci pár odradili. A keďže začiatkom roka 2018 bolo vydané aj oficiálne rozhodnutie na ochranu hniezda Okresným úradom v Trenčíne, zvažovali sme, či sa pokúsiť o obnovu hniezda na pôvodnom mieste alebo nechať bocianí pár nech si sám nájde nové hniezdisko. Po zvážení mnohých faktorov sme sa rozhodli pokúsiť sa o znovuvybudovanie hniezda. Otázka znela „ako to spravíme?“.  Napokon, vďaka náhode a stretnutiu tých správnych ľudí, sa celý plán zrodil aj zrealizoval v priebehu jediného novembrového týždňa. Samotná práca na mieste trvala zhruba 5 hodín. Lezec celý tento čas strávil zavesený na strome, ale bral to s nadhľadom.  Potrebovali sme pripraviť a inštalovať lano do koruny, nachystať „tyčovinu“ na základnú konštrukciu pre hniezdo, nazbierať hniezdny materiál pre zatraktívnenie hniezda a nakoniec ho aj vytvoriť. Tesne pred západom slnka bolo nové hniezdo hotové.

Teraz čakáme na jar, či našu snahu ocenia aj „Inovecké“ bociany čierne.

 

Za pomoc a spoluprácu ďakujeme: Mirovi Baťkovi, Viktorovi Pracharovi, Jarovi Šiblovi, lezcovi Danovi Harmadymu a Milanovi Svatíkovi.

 

 

 

Soňa Štefaniková, Michal Pádivý, CHKO Biele Karpaty

Foto 1. Mláďa na hniezde

Foto 2. Spadnuté hniezdo

Foto 3. Príprava lana na inštaláciu do koruny

Foto 4. Inštalácia lana do koruny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Lezec šplhá na 5 hodín do koruny stromu

Foto 6. Začiatok konštrukcie podložky pre hniezdo

Foto 7. Materiál na výplň a zatraktívnenie hniezda je pripravený

Foto 8. Hniezdo je hotové