Netopiere – (Ne)želaní obyvatelia bytových domov

Netopiere – (Ne)želaní obyvatelia bytových domov

Celoročne riešime množstvo nálezov netopierov v mestách (zranené, zoslabnuté po zime alebo vplyvom parazitov, úkryty v nevhodných priestoroch,…). Počas augusta sa zvýšil počet nahlásených prípadov, kedy netopiere, či už jednotlivo alebo v skupinách, zaleteli do bytov alebo spoločných priestorov v bytových domoch. Väčšinou sa jednalo o „zablúdené“ jednotlivce. Mnohé situácie bolo teda možné vyriešiť telefonicky radou ako a kedy netopiera vypustiť, inokedy bolo nutné ísť na miesto a zviera odchytiť a vypustiť na inom mieste.

V dvoch nahlásených prípadoch – na sídlisku Juh v Trenčíne a na ulici Štvrť SNP v Trenčianskych Tepliciach sa objavili desiatky kusov večerníc malých v priestoroch schodiska. Spoločné priestory v oboch budovách boli podobné umiestnením elektrickej kabeláže do oplechovania po celej dĺžke schodiskovej chodby. Štrbiny okolo a za plechovým krytom netopiere využili ako výborný úkryt. Keďže takto malý druh sa dokáže vopchať do naozaj malých priestorov, prehľadala som aj iné potenciálne miesta, s pozitívnym nálezom.

Ukážka úkrytov večerníc malých (foto):

Niekedy je ťažké presvedčiť netopiere aby svoj úkryt opustili. (foto M. Hellebrand)

 

Výlez na strechu – vstupná brána alebo iba vhodné úkrytové miesto? (foto autor)

Desať večerníc malých sa do medzery za obrazom celkom pohodlne zmestilo. (foto autor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štrbinu okolo zle tesniaceho vetracieho okienka využili tiež. Občas môžu zaliezť aj pod rohožku – pozor aby ste ich nepristúpili! (foto autor)

…a čo teraz?

Najskôr sme vyskúšali najjednoduchšie riešenie, a to navečer pootvárať okná na celú noc a nechať netopiere povyletovať. Ak úkryt v priebehu dvoch – troch nocí neopustia, alebo sa ich počet zvyšuje, čo sa stalo aj v našom prípade (tzv. invázia), museli sme zvoliť opačný variant. Ten spočíval v tom, že sa okná na noc zatvorili (alebo sa môžu zabezpečiť sieťkou), aby nové jedince nemohli prilietať. Prítomné jedince je nevyhnutné v čo najkratšom čase odchytiť, keďže pri zatvorených oknách nemôžu vylietavať za potravou a mohli by uhynúť v dôsledku nedostatku potravy.

Situácia na chodbe bytového domu o pol druhej v noci. (Foto M. Hellebrand)

Efektivita takéhoto riešenia v Trenčíne nebola stopercentná, vzhľadom na starú konštrukciu okien na schodisku, kedy nebolo možné dostatočne zamedziť návratu netopierov. No väčšinu kusov sa nám podarilo počas niekoľkých návštev „vyzbierať“  aj s pomocou zamestnancov SBD Trenčín, ktorí prišli demontovať kovový kryt elektrických káblov, za ktorým sa nachádzali najpočetnejšie skupiny. Zostávajúce večernice postupne svoj nový úkryt opustili. Celkovo sme na mieste odchytili okolo sto jedincov.

Pracovníci SBD Trenčín pomohli demontovať kovový kryt elektrických a telefónnych káblov.

 V Trenčianskych Tepliciach taktiež nechceli netopiere svoj nový domov počas noci opustiť.  Zatváranie okien na noc a odchyt boli účinné a po cca jeden a pol týždni a asi 4 návštevách sa podarilo odobrať aj posledné tri kusy. Spolu sme tu odchytili a následne vypustili odhadom 200-250 jedincov. Ako opatrenie do budúcnosti sme s domovou dôverníčkou dohodli, že časť okien na vrchných troch poschodiach sa nebude používať a na ostatné budú zakúpené a osadené sieťky proti hmyzu.

Odchytené jedince večernice malej (foto autor)

Odchytené jedince sme dočasne umiestnili do krabíc s otvormi na dýchanie. Večer boli vypustené na vhodnom mieste (foto M. Hellebrand).

Dôležitá je spolupráca s obyvateľmi.

V oboch prípadoch nám veľmi pomohla spolupráca dotknutých obyvateľov, ktorí nás na diaľku informovali o vývoji situácie a riadili sa našimi pokynmi. Vďaka tomu sa predišlo zbytočnému úhynu chránených živočíchov.

 

Druhy netopierov nachádzané v bytových domoch:

  • večernica pestrá (Vespertilio murinus)
  • večernica malá (Pipistrellus pipistrellus) – aj hromadné výskyty, tzv. invázie
  • raniak hrdzavý (Nyctalus noctula)
  • netopier veľkouchý  (Myotis bechsteini) ojedinelý nález
  • netopier obyčajný (Myotis Myotis) –ojedinelý nález

Netopier obyčajný (Myotis Myotis). (Foto autor)

Netopier veľkouchý (Myotis bechsteinii). (Foto autor)

Večernica pestrá (Vespertilio murinus)-vľavo a raniak hrdzavý (Nyctalus noctula) – vpravo pri kŕmení. (Foto autor)

Večernica malá (Pipistrellus pipistrellus). (Foto M. Hellebrand)

Soňa Štefaniková, S-CHKO Biele Karpaty