Nech Deň Zeme je každým dňom v roku!

Nech Deň Zeme je každým dňom v roku!

 

Tak ako obvykle, aj tento rok sa koncom apríla organizovalo na Slovensku mnoho verejno-propagačných environmentálnych akcií, ktoré často súviseli s 22. aprílom, ktorý je vyhlásený za Deň Zeme. Aj pracovníci našej Správy sa v tomto období zúčastnili na niektorých environmentálnych akciách. Lesnícky deň organizovaný každoročne na námestí v centre Trenčína je vydareným a bohato navštevovaným podujatím. Deti (ale aj dospelí) si v našom stánku mohli vyskúšať vedomosti o tom, ako v prírode všetko so všetkým súvisí, zistiť čo vzácne sa v okolí Trenčína vyskytuje, ale aj sa informovať a vymeniť názory o pálčivých ekologických témach.

 

O deň neskôr sme v Starej Turej prezentovali verejnosti našu činnosť a to najmä ohľadom ochrany lesných spoločenstiev a drevín. Máme pocit, že aj v tomto prípade následná bohatá diskusia pomohla k ozrejmeniu našich postojov a stanovísk. Aj vďaka účasti zástupcov obhospodarovateľa miestnych lesov (LESOTUR s.r.o.) sa mohli prítomní presvedčiť, že spolupráca ochranárov a lesníkov v tomto regióne existuje, je obojstranne prospešná  a vďaka nej dochádza často k priblíženiu či zosúladeniu pohľadov a požiadaviek na spôsob hospodárenia v lesných porastoch.

 

Naše propagačné akcie sú len zrnkom v piesku celosvetovo organizovaných podujatí. To, že takéto akcie však majú svoj význam nás v uplynulých mesiacoch presviedča prebudená mládež, žiaci a študenti, ktorí si vybrali piatky za dni svojich demonštrácií. Snáď oni prinútia zodpovedných a vplyvných zástupcov rodu Homo sapiens zamyslieť sa nad našim spôsobom života, nad jeho vplyvmi na životné prostredie, a vyvolajú v nich potrebu konečne konať! Všetci cítime, že záujem o niektoré ekologické témy narastá (Zero Waste, Iniciatíva proti používaniu palmových olejov, zazeleňovanie urbanistických prvkov, bezobalové predajne…). Preto dúfajme, že podobné fotografie…

 

…budú za pár desaťročí len spomienkou. Spomienkou na obdobie, keď si ľudia stále neuvedomovali, že nie sú pánmi tvorstva, ale jeho súčasťou.

M.Ďurček