Návrat pastvy do PR Krasín

Biodiverzita viazaná na výslnné pasienky na vápnitých sutinách na Slovensku prevažne zanikla – ich opustením či zalesnením. Keďže agrodotácie nepredstavujú dostatočnú kompenzáciu vysokých nákladov na starostlivosť o odľahlé pasienky, na južných svahoch prírodnej rezervácie Krasín nad Dolnou Súčou podporuje návrat pastvy Štátna ochrana prírody vrámci udržateľnosti výsledkov projektu LIFE Motýle. Ešte v polovici minulého storočia legenda hovorí o intenzívnej pastve stovky kôz – keď tu pastier stratil ihlu, na druhý deň ju na pasienku našiel. Po 25 rokoch úmorných brigád, na ktorých sa pri opakovanom odstraňovaní výmladkov krovitého náletu liesok a svíbu vystriedali stovky dobrovoľníkov Karpatského ochranárskeho združenia altruistov, bude teplomilné chránené biotopy aspoň  v časti menežovať tradičná pastva. K prvému areálu o rozlohe cca 1 ha pribudla minulý rok vypásaná plocha 2 ha v druhom ohradníku. Od jari do neskorej jesene bude sutiny prepásať spolu 15 kôz a 1 ovca. Elektrický ohradník, napájačky a časť zvierat boli zabezpečené z prostriedkov projektu LIFE Motýle, s pravidelnými kontrolami vypomáhajú dvaja spolupracovníci priamo z obce Dolná Súča. V území bol po rokoch potvrdený výskyt kedysi hojného, dnes už veľmi vzácneho chrobáka lajniaka skarabeusovitého (Sisyphus schafferi), viazaného na trus kôz – kto ho poznal len z brožúrky o PR Krasín, má možnosť vidieť ho v tomto kozom raji naživo. Ďakujeme za ústretovosť vlastníkovi pozemkov – miestnemu urbáru, ako aj všetkým návštevníkom územia – za štyri roky sme nezaznamenali žiadne úmyselné poškodenie ohradníka.

 

Správa CHKO Biele Karpaty