Najväčšia slovenská orchidea začína kvitnúť.

Najväčšia slovenská orchidea začína kvitnúť.

Vrámci pravidelného monitoringu stavu populácií druhov európskeho významu skontrolovali tento týždeň pracovníci Správy CHKO Biele Karpaty jedinú známu bielokarpatskú lokalitu najväčšej slovenskej orchidey, črievičníka papučkového (Cypripedium calceolus). Lokalita leží vysoko v Drietomskej doline, v priestore zarastajúcich pasienkov, ktorých obhospodarovanie je natoľko nerentabilné, že sa nám za posledných 30 rokov, čo lokalitu sledujeme, postupne doslova stratili pred očami na veľkej časti niekdajšej výmery. Rovnako pozorujeme aj postupný odchod tohto druhu v našom regióne do minulosti – na lokalite dlhodobo prežívajú len dva trsy tejto našej najväčšej orchidey. Päť kvetov v jednom z trsov odhryzla lesná zver, nad jediným kvetným pukom v druhom trse sme postavili provizórnu ohrádku na ochranu pred ohryzom.