Na Vršatci prebehla ďalšia víkendová brigáda.

Na Vršatci prebehla ďalšia víkendová brigáda.

V sobotu 29.10. usporiadalo OZ Pre prírodu v spolupráci CHKO Biele Karpaty víkendovú brigádu v lokalite Lysá na Vršatci. Práce spočívali v pokosení, pohrabaní   a odstránení náletu z okrajov lokality. Vzhľadom k tomu že sa v území vyskytuje jedinečný TEPHROSERIS LONGIFOLIA subsp. MORAVICA Holub – popolavec dlholistý moravský, postupovali sme pri plánovaní zásahu opatrne. Kosenie sme vykonali v pravidelných pásoch a z územia sme neodstránili všetky náletové dreviny, pretože sme sa báli, že poškodíme mladé nádejné rastlinky. Budúci rok v lete budeme pozorovať vplyv našeho zásahu na populáciu a tešíme sa na nové krásne kvitnúce exepláre popolavca dlholistého. Je pravdepodobné, že budeme nútení lokalitu ohradiť proti lesnej zveri, pretože v tomto roku bola väčšina kvetov zožratá a dozrelo len málo semien na rozmnožovanie.

Pri práci je dobrá nálada

 

Celkový pohľad na lokalitu.

Takto sa nosí seno do lesa.

 

A takto zase drevo do lesa. 🙂

A to je on – TEPHROSERIS LONGIFOLIA subsp. MORAVICA