Možno v CHKO zbierať liečivé byliny?

Možno v CHKO zbierať liečivé byliny?

Na lúkach naplno kvitne prvosienka jarná, známa liečivá bylina. Pre tých, čo majú radi bylinkové čaje, z vlastnoručne nazbieraných bylín, začala sezóna zberu. Od záujemcov o zber liečivých rastlín som dostala praktickú otázku: či možno pre vlastnú potrebu, nie vo veľkom, zbierať prvosienky na čaj v území CHKO. Priznám sa, musela som sa pozrieť do zákona o ochrane prírody. Poučila som sa a chcem poučiť i vás:

Na území CHKO platí druhý stupeň ochrany. Byliny tu možno zbierať, nie je na to potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Ale pozor, v územiach s vyšším stupňom ochrany (3. – 5. stupeň) je zakázané zbierať rastliny vrátane ich plodov. Tiež je tu zakázané sa pohybovať voľne mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka. Preto je dôležité poznať miesta, kde chceme zbierať rastliny a vyvarovať sa zberu v chránených územiach, ako sú prírodné rezervácie, prírodné pamiatky a ich ochranné pásma. Hranice chránených území si môžete overiť napríklad tu: http://maps.sopsr.sk/mapy/map.php

 

A k prvosienkam ešte pár botanických informácií: v Bielych Karpatoch a na Považí môžete nájsť tieto tri druhy prvosienok:

Prvosienka jarná (Primula veris) – má stvol, t. j. z ružice listov vyrastá byľ, ktorá nesie kvietky na krátkych stopkách, kalich je nadutý. Má najvyšší obsah liečivých látok.

Prvosienka vyššia (Primula elatior) – má tiež stvol, kalich je pritisnutý ku korunnej trúbke, koruna väčšia, bledožltá. Rastie vo vyšších polohách. Zbiera a užíva sa tak ako prvosienka jarná.

Prvosienka bezbyľová (Primula vulgaris) – nemá stvol, kvety vyrastajú priamo z ružice listov. Nie je liečivá. V našom regióne rastie najmä v Strážovských vrchoch.

Zbierajú sa kvety bez stvolov v čase plného rozkvetu. Sušia sa rýchlo v tieni alebo v umelých podmienkach pri teplote 40 °C. Medicína aj ľudové liečiteľstvo odporúča použiť prvo­sienku na vykašliavanie hlienov pri zápale priedušiek, čiernom kašli, astme, chrípke a prechladnutí, na zmierňovanie bolestí pri reumatizme, najmä v dôsledku pôsobenia kyseliny salicylovej, ako utišujúci prostriedok pri neurózach, nespa­vosti a epilepsii. Z mladých listov prvosienky možno urobiť aj šalát.

Na fotografii vidno zvláštnu prvosienku, kvety má veľké ako prvosienky bezbyľová, ale vyrastajú na stvole. Ide zrejme o kríženca prvosienky jarnej a prvosienky bezbyľovej, ktorý rástol v PR Žihľavník v Omšení.