Manažmentová sezóna v Bielych Karpatoch začala.

Manažmentová sezóna v Bielych Karpatoch začala.

Tento víkend, 8. – 10. 3. 2019 sme spolu s dobrovoľníkmi z Občianskeho združenia Pre Prírodu zorganizovali brigádu v Prírodnej pamiatke Babiná, kde sme zo zarastajúcich pasienkov odstraňovali nálet liesok, hlohu a javorov poľných. Veľmi nás potešila účasť vedúceho urbariátu, ktorý hospodári na týchto plochách. Veríme, že takáto spolupráca Štátnej ochrany prírody, neziskovej organizácie a miestnych užívateľov pozemkov pri manažmente chráneného územia nebude jedinou lastovičkou, ktorá k nám tohto roku “priletí”.

A čo sa urobilo? Od náletu krovia sa vyčistil skalný hrebienok, ktorý od seba oddeľoval dve trávnaté plochy. Tu bolo odstránené krovie pred niekoľkými rokmi v rámci projektu LIFE – Ochrana vzácnych motýľov nelesných biotopov v Českej republike a na Slovensku. Prepojením týchto dvoch plôch sa realizoval ďalší krôčik k zlepšeniu možností prežívania tunajších chránených druhov rastlín (predovšetkým orchideí),  motýľov a iných druhov bezstavovcov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Ďurček