Kuvik obyčajný (Athene noctua) – záchranná akcia.

Kuvik obyčajný (Athene noctua) – záchranná akcia.

V družstve  PD Pobedím, vytiahol pracovník z revízneho komínového otvoru sovu. Stalo sa tak v januári tohto roku a išlo o samca čeľade sovovité. Nález jedinca bol nahlásený na pohotovostnú linku pre chránené živočíchy na správe  CHKO Biele Karpaty. Privolaný zamestnanec prevzal chráneného živočícha, ktorý bol následne umiestený do záchrannej stanice Havran v Ratnovciach. Pády a vniknutia do telies komínov veľakrát spôsobujú jedincom respiračné problémy zo zanesenia pľúc sadzami a často končia úhynom. Tento kuvik mal šťastie keď vošiel do komína ktorý sa nepoužíval.  Dňa 19.2.2019 bol jedinec v dobrej kondícií vypustený na pôvodné miesto odchytu a následne bola naištalovaná búdka, rozmermi vhodná pre tento druh. V areáli boli skontrolované priľahlé hospodárske budovy, kde sa môžu nachádzať jedové pasce a iné životu nebezpečné  miesta.
Hlavnou potravou Kuvika obyčajného sú malé hlodavce a v minulosti bol početným druhom obývajúcim práve družstevné budovy, kde mal zabezpečený trvalý prístup k potrave.
Poklesom chovu dobytka a postupnou likvidáciou maštalí či celých družstiev klesá aj populácia Kuvika obyčajného a jeho podmienky na prežitie.
Zvýšenie početnosti chovu dobytka a hospodárenie človekom v krajine by malo pozitívny dopad na sebestačnosť obyvateľstva a zároveň na rast populácie tohto kedysi bežného druhu.

Michal Pádivý