Kozy V PR Krasín.

V PR Krasín v k.ú. Dolná Súča sme začali so štvornohým zvieracím  menežmentom. Náročný terén v sutinách na úpätí skalnatých bradiel vypása 10 členné stádo kôz. Kozám sa zatiaľ dobre darí a postupne vypásajú nežiadúce náletové dreviny.  Na obrázku je vidieť ako výborne kozám kríčky chutia.