Je lepšia technika, alebo tradičné hospodárenie?

Je lepšia technika, alebo tradičné hospodárenie?

V PR Krasín prebehlo mulčovanie menších častí územia, ktoré nemohli byť v lete pokosené. Mulčovanie patrí k zásahom, ktoré nevidíme v prírode radi, ale v tomto prípade je jeho použitie opodstatnené. Ak by sme pokosili v lete celú lúčnu časť rezervácie naraz, prišli by motýle a aj ďalšie bezstavovce o zdroje potravy úkryty a životný priestor. Jesenné mulčovanie sa vykoná až po odkvitnutí väčšiny kvetov a aj straty a úmrtia bezstavovcov sú minimálne.  Tradične by bolo možné použiť aj pastvu kôz. Tie naše sa zatiaľ pasú v pásme skalných sutín, kde by bol zásah ťažkej techniky nemožný.  Môžeme len konštatovať, že pastva kôz je  síce lacnejšia a ekologickejšia ako nasadenie techniky, ale stále ich nemáme dosť na udržanie optimálneho stavu rezervácie v celom rozsahu.

Kozy odpočívajú pod svojim obľúbeným stromom.

Traktor mulčuje porast náletových drevín.