Exkurzia za kvetmi a motýľmi Tematínskych vrchov.

Exkurzia za kvetmi a motýľmi Tematínskych vrchov.

Chcete sa dozvedieť, kde bol nájdený nový druh motýľa?

Chcete sa stretnúť so stepným bežcom?

Chcete sa odfotografovať na okraji tektonickej kryhy?

 

Príďte na prírodovednú exkurziu

„Za kvetmi a motýľmi Tematínskych vrchov“,

ktorú organizuje o. z. Pre Prírodu a ŠOP SR Správa CHKO Biele Karpaty

 

Exkurzia sa uskutoční 12. 5. 2018 na trase Bezovec – Tematín – Lúka

Stretnutie účastníkov o 10:00 hod. na zastávke SAD Nová Lehota, Bezovec

 

Zo zastávky SAD pokračujeme po červenej turistickej značke okolo penziónu Bezovec k chate Šport, odtiaľ po modrej turistickej značke na hrad Tematín. Z hradu po zelenej cyklotrase na kótu Ihelník, odtiaľ poľnou cestou do obce Lúka. Celá trasa má dĺžku cca 12 km. Exkurzia je celodenná, občerstvenie z vlastných zásob, treba si zobrať dostatok vody.

Z hradu Tematín je možný individuálny návrat na Bezovec, resp. zostup do Lúky po modrej turistickej značke. Pri doprave autami je možné nechať vozidlá na Bezovci, po skončení exkurzie zabezpečíme presun vodičov z Lúky k autám. Potrebu prevozu vodiča prosíme nahlásiť vopred.

Budeme sa pohybovať v území európskeho významu Tematínske vrchy, navštívime národné prírodné rezervácie Tematínska lesostep, Javorníček a PR Kňaží vrch. Sprievod a odborný výklad zabezpečuje Štátna ochrana prírody SR Správa CHKO Biele Karpaty.

 

Informácie a prihlasovanie:

Katarína Rajcová 0905 21 00 33

Matúš Ďurček 0903 298 244

 

…Pre Prírodu už 20 rokov chráni prírodu stredného Považia a Bielych Karpát…