Darček pre bielokarpatské vtáky a netopiere

Darček pre bielokarpatské vtáky a netopiere

Ukážka rôznych typov búdok 1 – hibernačný box, drevené sýkorníky, drevobetónová hniezdna búdka, hniezdo pre lastovičky, valcové bat boxy, plastové kŕmidlá.

Naša Správa v tomto roku dostala od strážcu prírody pána Denisa Šotníka finančný dar, ktorý mal byť po dohode použitý na priame aktivity na podporu diverzity rastlín alebo živočíchov.

Dlhšie sme sa rozhodovali, ako najlepšie tento dar využijeme. Potom nám napadlo, že sa každú zimu stretávame s problémom umiestnenia rehabilitovaných netopierov v čase hibernácie.Niekoľkomesačné kŕmenie viacerých jedincov je finančne ale najmä časovo náročné a použitie chladničky má tiež svoje mínusy. Začali sme teda s hibernačným boxom, ku ktorému sme pridali aj klasickú drevobetónovú búdku pre netopiere, ktorá je využiteľná po zvyšok roka. Obe búdky umiestnime v areáli Správy, kde budú slúžiť aj ako pomôcka pri envirovýchovných aktivitách, kedy sa deti budú môcť pozrieť dovnútra pomocou endoskopickej mikrokamery. Tiež sme sa rozhodli ošetriť presklené plochy na budove pomocou nálepiek proti nárazom vtákov. Každý rok uhynú desiatky spevavcov po náraze do okien, a to je počet len tých jedincov, ktoré nájdeme skôr ako susedove mačky.

UV nálepky sú priehľadné a pre človeka takmer neviditeľné. Na trhu sú k dispozícii rôzne varianty tvarov a farieb od čisto funkčných až po tie, ktoré spĺňajú aj estetickú funkciu. Ich použitie môže zachrániť mnoho operencov.

Lastovičie a belorítčie hniezda budú zasa pripravené pre prípad zničenia pôvodných hniezd najčastejšie spôsobených počasím, pri zatepľovacích prácach alebo nepriľnavým podkladom, na ktorom je hniezdo postavené. Ďalej sme zakúpili rôzne typy hniezdnych búdok a kŕmidlá pre spevavce. V rámci spolupráce so školami a škôlkami plánujeme ich distribúciu ako  balíček spolu s eviroaktivitami.

Ukážka rôznych typov búdok 2 – bat box na fasádu, dvojhniezdo pre belorítky, hniezdna búdka pre spevavce s vnútornou prepážkou chrániacou proti predátorom.

Celkovo nám prišlo cez 50 ks drevených a drevobetónových hniezdnych búdok, kŕmidiel, bat boxov, spolu s nálepkami na sklo a hniezdami pre lastovičky a belorítky. Veríme, že všetok zakúpený materiál splní svoj účel nie len po praktickej, ale aj envyrovýchovnej stránke.

Sponzorovi ešte raz ďakujeme a vďaka patrí aj predajcovi (www.bat-man.sk) za výbornú spoluprácu a ústretovosť. 
Text a foto: Soňa Štefaniková, Michal Pádivý